ihmâl


ihmâl
(A.)
[ لﺎﻤها ]
önemsememe, savsaklatma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihmal — is., li, Ar. ihmāl Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme Ama ben yaşımın toyluğuna kapılmış, ufak tefek ihmaller bulmuştum bu tercümede. Y. Z. Ortaç Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ihmal edilmek ihmal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • IHMAL — Saçak yapmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHMAL — Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. Başlayıp bırakmak. Terk etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihmal — dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme …   Hukuk Sözlüğü

  • ihmal etmek — savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek İstanbul a inerken eldiven ve baston kullanmayı da ihmal etmez. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihmal edilmek — unutulmak, yok sayılmak, kaldırılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kapıp koyuvermek — ihmal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yubalmak — ihmal edilmek, yüzüstü b ırakılmak, üzerinde durulnnamak III, 76 karışmak III, 76bkz: burbâşmak, yubanmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yubamak — ihmal etmek, yüzüstü b ırakmak, üstüne düşmemek. III, 86bkz: burbamak, buybamak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • MÜHMEL — İhmâl edilmiş. Bırakılmış. Kıymet verilmemiş. Bakılmamış. * Mânasız ve boş söz, cümle. Sonraya atılmış. * Boşlanmış. * Edb: Noktasız harf, noktasız harflerle yazılmış olan. * Ebcedde: Noktasız harflerin hesabı ile çıkan tarih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük